תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

ביטול כרטיס אשראי שאבד או נגנב

אובדן גניבת כרטיס

במידה וכרטיס האשראי שברשותך אבד או נגנב עליך להודיע, מיידית, לסניף בו מתנהל חשבונך איתור סניפים או למחלקת ביטחון בחברת Cal. הודעה על גניבת הכרטיס מביאה לביטולו המיידי, הן אם ההודעה מגיעה מהסניף בו מתנהל חשבונך, או ישירות על ידך. את ההודעה על אובדן, גניבה או חסימה של כרטיס ניתן למסור 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה לחברת Cal במחלקת ביטחון.

טלפונים לדיווח על אובדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס אשראי :

במקרה של אובדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס בארץ, יש להתקשר לטלפון   03-5723666
במקרה של אובדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס בחו"ל, יש להתקשר לטלפון  972-3-5723666


כדאי לשמור מספרים אלה בארנק או בכל מקום נגיש אחר.

מה תתבקש למסור בהודעה ?
למרות שלא ניתן לעשות שימוש בכרטיס לאחר ביטולו, חשוב למסור מספר פרטים על נסיבות האובדן או הגניבה של הכרטיס :

1. מקום ומועד משוערים בהם נגנב או אבד הכרטיס.
2. מתי והיכן נעשה השימוש האחרון בכרטיס.
3. תיאור של חפצים אחרים שנגנבו או אבדו, העשויים לסייע בהחזרת הכרטיס.

דבר החוק
זכויותיך וחובותיך במקרה של שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלך מוסדרים ב"חוק כרטיסי החיוב".
לנוחיותך מצורף קישור לנוסח החוק: חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 (סעיפים 5 ו-6).

טיפים לשמירה על כרטיס האשראי

1.    לפני כל חתימה על אישור עסקה בכרטיס אשראי, עליך לוודא כי הסכום שחויב תואם את הסכום לתשלום.

2.    לאחר כל פעולה בכרטיס האשראי, עליך לוודא שקיבלת את הכרטיס חזרה ולהחזיר את הכרטיס למקומו הקבוע.

3.    חשוב לבדוק את חשבונות האשראי החודשיים, לסמן תשלומים שאינם מוכָּרים ולבדוק אותם מהר ככל האפשר מול חברת האשראי.

4.    אם בידך יותר מכרטיס אשראי אחד כדאי לערוך רשימה של כל הכרטיסים והקודים שלהם, ולאחסן רשימה זו בכספת או
       במקום בטוח אחר. אין לשים את הרשימה בארנק או בתיק הצמוד אליך במשך היום.

5.    אין לנדב כל מידע בנוגע לחשבון הבנק, כרטיס האשראי, הקוד האישי או פרטים אישיים אחרים, למעֵט הפרטים הנדרשים לביצוע
       עסקת האשראי.