תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל

רוצה ליהנות מביטוח נסיעות לחו"ל חינם?
עם כרטיסי האשראי של ויזה ודיינרס אתה פטור מהדאגה לביטוח נסיעות.

כמחזיק כרטיס ויזה בינלאומי* של Cal או דיינרס קלאב אתה נהנה מביטוח נסיעות לחו"ל חינם.
כל שעליך לעשות הוא להתקשר, לפני כל נסיעה לחו"ל, למוקד הביטוח ללקוחות Cal בטלפון 1-700-50-5757 או 5057 *,
בין השעות 08:00-24:00 ונציגי מוקד הביטוח יעמדו לרשותך לצורך מימוש ההטבה.

לידיעתך,
הכיסוי הביטוחי יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת קוד אישור ממוקד הביטוח.

הערות:

  • המידע הנ"ל הינו כללי בלבד, ואין לבנק כל אחריות על הפוליסות. 
  • הפרטים המחייבים ותנאי הזכאות כפופים לתנאי הפוליסה וחריגיה. 
  • טרם יציאתך לחו"ל יש לוודא עם מוקד הביטוח, שהפוליסה תואמת את צרכיך. 
  • הכיסוי תקף ללקוחות שגילם עד 75 שנה. 
  • ההטבה תינתן לכרטיסים תקינים ותקפים בלבד. 
  • חשוב להצטייד במספרי הטלפון של מוקדי החירום לסיוע במקרי הצורך, בעת השהייה בחו"ל (מספרי הטלפון מופיעים בפוליסה). 
  • חברת Cal רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת.


* למעט כרטיס בינלאומי זמני ל 3- חודשים.