תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

ביטוח נסיעות לחו"ל

כמחזיק כרטיס MasterCard של חברת ישראכרט בע"מ אתה נהנה מביטוח נסיעות לחו"ל חינם.

כל שעליך לעשות לפני כל נסיעה לחו"ל, הוא לבצע "הפעלה" לתוכנית ביטוח נסיעות לחו"ל, לצורך הכנסת הביטוח לתוקף בתקופת הנסיעה.

הפעלת הביטוח יש לבצע באמצעות כללביט סוכנויות ביטוח בע"מ בטלפון 03-6381919 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00 וביום ו' 08:00-12:30 .

לידיעתך,
הכיסוי הביטוחי יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת קוד ההפעלה ממוקד הביטוח.

הערות:

  • המידע הנ"ל הינו כללי בלבד, ואין לבנק כל אחריות על הפוליסות.
  • טרם יציאתך לחו"ל יש לוודא עם מוקד הביטוח שהפוליסה תואמת את צרכיך.
  • הפוליסה מוענקת ללא הגבלה במספר הנסיעות, כל נסיעה לתקופה של עד 55 יום, ללקוחות עד גיל 75 בכפוף למצבם הבריאותי ובכפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולחריגי הפוליסה.
  • הפוליסה מוענקת ללקוחות המחזיקים בכרטיסי MasterCard שהונפקו לתקופה של שנה ומעלה (אין ביטוח לכרטיסי MasterCard שהונפקו לתקופות קצרות ולכרטיסים לשימוש בארץ בלבד).
  • ההטבה תינתן לכרטיסים תקינים ותקפים בלבד.
  • MasterCard Platinum ו- MasterCard Corporate הפוליסה מוענקית אוטומטית, ללא צורך בביצוע הפעלה.
  • קבוצת ישראכרט בע"מ רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת.