תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

ביטוח נסיעות לחו"ל - חינם

ביטוח נסיעות לחו"ל חינם

מחזיקי כרטיס אמריקן אקספרס  זכאים לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל חינם, לתקופת שהייה רצופה של עד 55 יום בכל נסיעה ללא הגבלה במספר הנסיעות. הביטוח כולל הוצאות רפואיות, ביטוח מטען והטסה רפואית.

יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל באמצעות קבלת קוד הפעלה מתורן סוכנויות בע"מ בטלפון 03-6381919

לקוחות אמריקן אקספרס פלטינה - הפוליסה מוענקת אוטומטית ללא צורך בהפעלה.
לקבלת מידע על הביטוח ולרכישת הרחבות יש להתקשר לתורן סוכנויות ביטוח, טלפון : 03-6381919 או באמצעות קו הפלטינה בטלפון 1-800-507-507 נתב 6

לצפייה בפוליסות המורחבות לחץ כאן 

הערות: 

  • בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים וחריגי הפוליסה.
  • בכפוף להפעלת הביטוח וקבלת קוד הפעלה לפני כל נסיעה לחו"ל (למעט לקוחות מחזיקי אמריקן אקספרס פלטינה). 
  • לכרטיסים תקפים ותקינים בלבד.
  • לתושבי ישראל, עד גיל 75.
  • יש לעיין בפרטי הפוליסה המלאים לפני כל נסיעה לחול ולבדוק את התאמתה לצרכיך האישיים ולצרכי הנסיעה.
  • ניתן לרכוש הרחבות למצב בריאותי קיים, גיל, תקרת כיסוי רפואי, הוספת בני משפחה, עיסוק בספורט חורף וכו'.